PZP online

Premyslite si, kde si uzatvoríte PZP onlinePoistiť si motorové vozidlá, ale aj niektoré nemotorové, je zákonná povinnosť. To znamená, že ju musí rešpektovať bez výnimky každý, kto takýto typ vozidla vlastní. Nezáleží pri tom na tom, ako často ho využívate, či je staré alebo nové. Zabezpečiť …